Letselschade

Wat wij doen

Geen zaak is hetzelfde

Verkeersongevallen

Heeft u na een verkeersongeval klachten of verwondingen overgehouden? Dan heeft u veelal recht op schadevergoeding. Wij helpen u hierbij!

Bedrijfsongevallen

In de meeste gevallen heeft uw werkgever een wettelijke (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering waarop hij/zij een beroep kan doen. Juridicas helpt u bij het volledig verhalen van uw schade.

Schadeverzekering Inzittende (SVI)

Wanneer u als bestuurder zelf een schade veroorzaakt, kunt u hier letselschade aan overhouden. Indien u zelf de veroorzaker bent, kunt u deze schade nergens verhalen. Behalve als u een Schadeverzekering Inzittende hebt. Een SVI-verzekering dekt materiële schade en letselschade aan inzittenden en de bestuurder. Ook de bagage is meeverzekerd. De verzekeraar kijkt niet naar de schuldvraag, maar kijkt naar de werkelijk geleden schade. Juridicas kan namens u de schade claimen bij uw SVI-verzekeraar.

Ondernemer /agrariër

Zodra u als ondernemer of agrariër gewond raakt door een ongeval, heeft dat direct een grote impact. Mogelijk kunt u (tijdelijk) uw werkzaamheden niet meer uitvoeren, terwijl het werk wel door moet gaan. Zeker als u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, kunnen de problemen zich snel opstapelen. Immers: geen werk, geen inkomen! Terwijl de vaste lasten wel gewoon door blijven lopen. Juridicas ontzorgt door zich te focussen op het letselschadetraject, zodat u zich kunt richten op uw herstel én uw bedrijf.

Letsel door dieren

Letselschade als gevolg van dieren heeft vaker dan gedacht blijvende gevolgen voor het slachtoffer. De eigenaar of bezitter van dat dier in eerste instantie aansprakelijk. Ook in het geval het dier was weggelopen of de eigenaar geen schuld heeft aan het gedrag van zijn dier. Juridicas helpt u bij de aansprakelijkstelling en het verhalen van uw schade.

Medische fout

Er is sprake van een medische fout wanneer er medisch onzorgvuldig gehandeld is of de arts een verwijtbare fout heeft gemaakt. Vaak is het tijdrovend en ingewikkeld traject om aan te tonen dat er letselschade is ontstaan door toedoen of nalaten van een medische behandeling. Juridicas helpt u bij het claimen van de schade en het eisen van smartengeld.

Overlijdensschade

Geen enkele vergoeding staat in verhouding tot het verdriet als iemand plotseling komt te overlijden na een ongeval. Juridicas kan het verdriet niet wegnemen, maar wel een stukje van de onzekerheid die nabestaanden ervaren op het gebied van onverwachte kosten en verminderd (gezins)inkomen. Dit doen wij door een vergoeding voor de begrafeniskosten, gederfd inkomen en affectieschade te verhalen op de aansprakelijke partij.