Letselschadetraject

Letselschadetraject

Alles wat u kunt en mag verwachten

U bent bij Juridicas terecht gekomen. En dan?

Het intakegesprek:

De intake vindt bij u thuis plaats door onze ervaren letselschade-expert. Voor dit gesprek wordt alle tijd genomen, want u zit vast met vragen. Daarbij wil de letselschade-expert uw persoonlijke verhaal horen om een goede inschatting te kunnen maken van de geleden schade. 

  • Hierbij gaat het om de directe schade: dit zijn de extra kosten die uit het ongeval zijn voortgevloeid. Bijvoorbeeld spullen die kapot zijn gegaan ten tijde van het ongeval, reiskosten naar het ziekenhuis of eventuele kosten voor medische hulpmiddelen.
  • Daarnaast kijkt de letselschade-expert naar de gevolgschade: dit is schade die u gedurende een langere periode heeft en die misschien zelfs blijvend is. U kunt hierbij denken aan inkomens- en pensioenschade, schade door studievertraging, toekomstschade. Tevens wordt er gekeken naar extra kosten die u gemaakt heeft o.a. voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen die blijvend nodig zijn, aanpassingen van de woning of de auto.
  • Ook wordt de immateriële schade ingeschat. De vergoeding hiervan heet smartengeld. Het smartengeld kan nooit de echte schade dekken die u heeft geleden als gevolg van het ongeluk. Maar voor u persoonlijk is het wel belangrijk dat er erkenning is voor de pijn en het verdriet dat u heeft geleden.

Het vervolg

Wij dragen zorg voor het letselschadetraject, waaronder het contact met de externe deskundigen, zodat u zich kunt focussen op uw herstel.

Juridicas werkt nauw samen met medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen, bedrijfs- en rekenkundigen.

Daarnaast gaat de letselschade-expert voor u in onderhandeling met de aansprakelijke partij, meestal de verzekeraar, om een zo hoog mogelijke schadevergoeding voor u te regelen.

Tijdens dit, soms langdurige proces, zal er regelmatig contact met u zijn om u op de hoogte te houden van de voortgang.